Kategoriat
CRPS Kipukuntoutus Toimintaterapia

Graded Motor Imagery osana kipukuntoutusta

Graded Motor Imagery on kuntoutusmenetelmä, jota käytetään vaikean kivun kuntoutuksessa. Graded Motor Imagery eli GMI tunnetaan parhaiten CRPS-oireyhtymän kuntoutusmenetelmänä, mutta se ei ole vain CRPS- tai kipukuntoutusmenetelmä. Graded Motor Imagery sopii myös esim. aavesäryn, olkahermopunoksen vammojen, polven nivelrikon ja rannemurtuman jälkeiseen kuntoutukseen.

Mistä GMI:ssä on kyse?

Vaikean kivun pitkittyminen aiheuttaa muutoksia aivokuorelle. Kivun neurotagista tulee herkempi ja samalla kehoon liittyvät neurotagit menettävät normaalia inhibitiokykyään. Herkistyminen johtaa lisääntyneeseen kipuun ja helpommin herätettävään kipuun. Graded Motor Imageryn kuntoutuskohteena on aivot ja aivoissa tapahtuneet plastiset muutokset.  GMI on kuitenkin enemmän kuin aivoharjoitusta.

Graded Motor Imagery eli asteittainen motorinen mielikuvaharjoittelu etenee asteittain kohti toimintaa. Porrasteinen eteneminen tapahtuu aivojen motorisen korteksin aktivoimisen tasolla – epäsuorasta suoraan mielikuvaharjoitteluun. Asteittaisuus on tärkeää myös jokaisen GMI:n osa-alueen sisällä.

Kategoriat
Kipukuntoutus Toimintaterapia

Krooninen kipu ja toimintaterapia

Krooninen kipu

Pitkäaikainen kipu kuormittaa ihmistä laaja-alaisesti vaikuttaen niin psyykkiseen, fyysiseen kuin sosiaaliseenkin hyvinvointiin. Voimakas kipu heikentää ihmisen elämänlaatua ja voi pahimmillaan nousta elämää hallitsevaksi tekijäksi.

Krooniseen kipuun voi liittyä alavireisyyttä, masennusta, unettomuutta, työkyvyn alentumista ja tunnetta oman elämän hallinnan vähenemisestä. Pitkäaikaiseen kipuun liittyy usein myös sosiaalisen elämän kaventumista, jopa eristäytymistä. Työkyvyttömyyden aiheuttama taloudellisen tilanteen heikentyminen voi aiheuttaa huolta raha-asioita ja lisätä elämän kaventumista.

Pitkäaikaiseen kipuun liittyy usein elämän eri alueiden aktiivisuuden vähenemistä, mikä voi osaltaan pahentaa kivun kokemista tai toimintakyvyn alenemista. Fyysisen aktiivisuuden väheneminen johtaa lihasvoiman, kestävyyden ja fyysisen suorituskyvyn alenemiseen, mikä lisää toimintakyvyn ongelmia ja myös kipua. Sosiaalisen aktiivisuuden vähenemisen seurauksena sosiaalisen kontaktit vähenevät ja voivat aiheuttaa ystävyyssuhteiden hiipumista ja eristäytymistä, mikä osaltaan lisää syrjäytymisen, alavireisyyden ja masennuksen riskiä. Nämä kaikki yhdessä ja erikseen vaikuttavat monin tavoin ihmisen elämään, kuluttavat voimavaroja ja voivat vaikuttaa merkittävästi elämän hallinnan ja minä pystyvyyden tunteeseen.

Toimintaterapeutti on toiminnan asiantuntija

Toiminnan terapeuttinen käyttö on toimintaterapeutin perusosaamista ja toiminta on yksi keskeinen osa kuntoutusta. Toimintaterapeutti käyttää toimintaa kuntoutuksellisesti ja tavoitteellisesti. Toimintaterapiassa toimintakyky nähdään henkilön kykynä selviytyä itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista siinä ympäristössä, jossa hän elää. Toimintaterapiassa keskitytään asiakkaan oman elämän merkityksellisiin sisältöihin ja toimintoihin.

Kategoriat
Arvenhoito CRPS Käsiterapia Kipukuntoutus Korvakeloidi Toidea Toimintaterapia

Toidean toimintaterapiapalvelut alkavat Seinäjoen Pihlajalinnassa

Iloksemme ilmoitamme, että olemme päässeet aloittamaan toimintaterapiapalvelujen tarjoamisen. Yhteistyökumppaninamme toimii Seinäjoen Pihlajalinna Oy ja vastaanotot toteutuvat heidän toimitiloissaan Seinäjoen keskustassa. Tarjoamme alkuvaiheessa toimintaterapiapalveluja käsiterapia-, arvenhoito-, ja kipuasiakkaille. Vastaanotollamme onnistuu myös korvakeloidin painehoidon suunnittelu ja toteuttaminen Toidean kehittämillä painenapeilla.

Ajan vastaanotollemme saat Pihlajalinnan ajanvarauksesta p.010 312 140

Heräsikö kysymyksiä Toidean toimintaterapiapalveluiden sisällöstä? Ota yhteyttä.