Kategoriat
Korvakeloidi

Onko korvakeloidin painehoidossa käytettävän magneettikiekon käyttö turvallista?

Magneetit ympärillämme

Me elämme magneettikentässä. Maan magneettikenttä suojaa ihmistä auringosta ja galakseista tulevalta kosmiselta hiukkassäteilyltä. Maapallon magneettikentän magneettivuon tiheys vaihtelee maantieteellisestä sijainnista riippuen alle 30 mikroteslasta yli 60 mikroteslaan.

Myös kotona magneetit ympäröivät meidät erilaisten laitteiden kautta. Nykyinen moderni elämä ei olisi mahdollista ilman magneetteja. Magneetteja on mm. tietokoneissa, puhelimissa, televisiossa, luottokorteissa, leluissa. Me emme kuitenkaan havaitse ja tunne ympärillämme olevaa magneettikenttää.

Neodyymimagneetti

Neodyymimagneetti on kestomagneetti. Neodyymi on harvinainen alkuaine. Kun neodyymi yhdistyy rautaan ja booriin, siitä saadaan voimakkain kestomagneetti maailmassa. Suurin osa magneeteista valmistetaan pulverista puristamalla kasaan voimakkaassa sähkömagneetilla luodussa magneettikentässä, jolloin niihin jää pysyvä magneettikenttä. Magneetin nikkeli-kupari-nikkeli-pinnoite saa aikaan magneetin pintaan hopeisen värin.

Neodyymimagneetteja
Neodyymimagneetteja

Magneetin vaikutukset kehoon lumehoidon tasoa

Magneetteja käytetään hoitona magneettiterapiassa. Magneettihoitoon tarkoitettuja tuotteita myyvät kertovat magneettien hoitavan kipua, stressiä, turvotusta, nivelreumaa ja monia muita vaivoja ja sairauksia. Magneettiterapiassa magneetin käytön väitetään mm. stimuloivan kehon solujen toimintaa, elvyttävän verenkiertoa ja solujen hapensaantia.

Magneettien hoidollisista vaikutuksista on tehty vuosien aikana useita tutkimuksia. Luotettavaa tutkimusta magneetin hoidollisista vaikutuksista on kuitenkin vaikea löytää ja suuri osa aihetta käsittelevistä tieteellisistä artikkeleista toteaa, että tieteellisesti todistettua näyttöä magneettihoitojen vaikutuksista ei ole ja magneettien hoidollinen vaikutus on lumehoidon tasolla.  Vuonna 2017 tehdyssä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa (1) selvitettiin, onko kivun hoito magneettiterapiassa turvallista ja vaikuttavaa. Kirjallisuuskatsauksessa todetaan, että ainoa heikko näyttö vaikuttavuudesta saatiin magneetin vaikutuksesta myofaskiaaliseen kipuun. Aineiston perusteella magneettiterapiassa ei näytä olevan kliinisesti todistettuja tuloksia muihin oireisiin.

Richmond tutki tutkimusryhmänsä kanssa magneettisten ja kuparisten rannekkeiden vaikutusta reumaatikolla. Tutkimuksessa rannekkeet eivät tuottaneet muutosta sen enempää kuin vertailussa mukana olleet placebo-rannekkeet. (4) Vaikka magneeteilla ei ole saatu hoidollista vaikutusta tai näyttö hoidollisista tuloksista on heikko, tutkimuksissa on kuitenkin todettu, ettei magneetilla ole haittavaikutuksia.

 

Onko magneetin käytöllä kontraindikaatioita?

Tutkimusten mukaan neodyymimagneetit voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä sydämen tahdistimille ja rytmihäiriötahdistimille. Magneetti voi häiritä tahdistinten toimintaa, kun se on liian lähellä tahdistinta. Tämä voi mahdollisesti aiheuttaa hengenvaaran. Magneetin siirtäminen kauemmas palauttaa tahdistimen toiminnan. Magneetin voimakkuus vaikuttaa siihen, kuinka lähellä tahdistinta magneettia on turvallista pitää. (5, 7) Tavanomaiset kodinkoneet eivät vaikuta tahdistimeen, mutta isoa magneettikentän tuottavia kaiuttimia ei sen sijaan tule kantaa sylissä.  Nykyiset tahdistimet on suojattu niin hyvin, että voimakkaidenkin ulkoisten tekijöiden laitteen toiminnassa aiheuttamat häiriöt ovat ohimeneviä. (3)

 

Magneetin käyttö korvakeloidin painehoidossa

Painehoito on yleinen hoitomuoto korvakeloidin hoidossa. Yleensä painehoitoa toteutetaan yhdessä muiden hoitomuotojen kanssa. Paineen toteuttamiseksi on olemassa erilaisia painehoitovälineitä ja magneettikiekkojen käyttäminen painehoitovälineenä on yksi vaihtoehto. (6) Magneettien käyttö paineen aikaansaamiseksi korvakeloidin paihehoidossa näyttää olevan vielä melko vähäistä. Muissa maissa myytävistä korvakeloidin painehoitoon tarkoitetuista erilaisista tuotteista on vaikea saada kattavaa kokonaiskuvaa, ja myös magneettien käytöstä painehoitovälineenä löytyy vähän tietoa. Ainakin Yhdysvalloissa on myynnissä korvakeloidin hoitoon tarkoitettuja magneettinappeja Suomen lisäksi.

Jo vuonna 2005 Park tutki tutkimusryhmänsä kanssa magneettikiekkojen tehokkuutta korvalehden hypertrofisen arven hoidossa. Vuonna 2011 tutkimus sai jatkoa, kun Park selvitti tutkimusryhmänsä kanssa painehoidon tuloksia korvakeloidin ekskisio-leikkauksen jälkeisessä hoidossa käyttäen paineen tuottamiseen magneettikiekkoja. Tutkimuksessa käytettävät magneetit olivat tavallisia kiekkomagneetteja. Magneettikiekkojen avulla magneettien väliin jäävään korvalehteen tuotettiin puristus, joka ehkäisi arpikasvua. Tutkittavat käyttivät tutkimuksessa magneettikiekkoja kuuden kuukauden ajan. Magneeteilla ei todettu tutkimuksessa olevan haitallisia vaikutuksia. Tutkimuksessa todetaan, että postoperatiivinen painehoito magneettien avulla toteutettuna on tehokas, turvallinen, hyvin siedetty ja onnistuu ehkäisemään keloidikasvun uusiutumista. (2)

 

Vielä pari sanaa magneettituotteiden turvallisuudesta

Magneeteilla ei ole todettu olevan haittavaikutuksia ihmiselle. Magneettien turvallinen käyttö edellyttää kuitenkin huolellisuutta. Magneetin nieleminen ja joutuminen suolistoon voi aiheuttaa vakavaa vaaraa. Magneetteja ei saa säilyttää lasten ulottuvilla tai antaa lasten käsiin tai eläin tassuihin.

Neodyymimagneettien pitovoima voi olla useita kiloja. Toidean painenappien sisällä olevien neodyymimagneettien pitovoiman oikea valinta on tärkeää sopivan ja turvallisen hoidollisen paineen aikaansaamiseksi, minkä vuoksi painehoidon suunnittelun, tuotteen valinnan, potilaan ohjauksen ja hoidon seurannan toteuttaa arvenhoitoon perehtynyt ammattilainen.

Toidean yrittäjien korvakeloidin hoitoon valmistamien painenappien sisällä on neodyymimagneetti. Magneetin kuori sisältää nikkeliä, minkä vuoksi Toidean painenappien magneettien ympärillä ja korvalehdelle kosketukseen tuleva materiaali on pitkäaikaiseen ihokontaktiin soveltuvaa erikoissilikonia. Nikkelin ihokontaktin välttämiseksi rikkoutunutta painenappia ei saa käyttää. Rikkoutuneet painenapit ja magneetit voi hävittää laittaen normaaliin metallijätteeseen.

Lue lisää korvakeloidin painehoidosta blogistamme

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä meihin.

 

Lähteet

1. Arabloo, J. et.al. 2017. Health technology assessment of magnet therapy for relieving pain. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran.

2. Park, T.H. et.al. 2011. Outcomes of surgical excision with pressure therapy using magnets and identification of risk factors for recurrent keloids. Plastic and Reconstructive Surgery.

3. Raatikainen, P. 2014. Sydämentahdistimen vaikutus päivittäiseen elämään. Duodecim.

4. Richmond, S.J. et.al. 2013. Copper Bracelets and Magnetic Wrist Straps for Rheumatoid Arthritis – Analgesic and Anti-inflammatory Effects: A Randomised Double-Blind Placebo Controlled Crossover Trial. Plos One.

5. Ryf. S. et.al. 2008. Interference of neodymium magnets with cardiac pacemakers and implantable cardioverter-defibrillators: an in vitro study. Technol Health Care.

6. Sobec, R. et.al. 2013. Ear Keloids: a Review and update of treatment options. Clujul Medical.

7. Wolber, T. et.al. 2007. Potential interference of small neodymium magnets with cardiac pacemakers and implantable cardioverter-defibrillators. Heart Rhythm.

Kirjoittanut Ulla Sippola

Ulla on toimintaterapeutti, jolla pitkä kokemus aikuissomatiikan puolelta. Ulla on erikoistunut yläraajakuntoutukseen ja on tehnyt käsiterapiapotilainen toimintaterapiaa jo vuodesta 1990. Käsiterapian lisäksi erityisosaamista löytyy myös mm. kipukuntoutuksesta ja arpihoidoista.
Erilaiset käden taidot ja luovuus näkyvät sekä Ullan työssä että harrastuksissa. Metsä ja luonto yleensäkin on Ullalle tärkeää ja Ulla liikkuu luonnossa patikoiden, iltarasteilla suunnistaen ja partiojoukkueen kanssa retkeillen.